Styret for 2017

Styreleder:
Aud Vogt Johansen
Nestleder:
Toril Ovnerud
Styremedlem og sekretær:
Vibeke Oseth Gustavsen
Styremedlem og kasserer:
Tina C. Myhre
Styremedlemmer:
Laila Stuanes
Varamedlemmer:
Silje-Jeanette Didriksen
Caroline Tollefsen
 

© 2010 Dyrebeskyttelsen Norge avd. Drammen og omland