Ofte stilte spørsmål på kontakttelefonen

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene som kommer inn til vår kontakttelefon. Vennligst se om du finner svaret på ditt spørsmål her FØR du eventuelt ringer oss!

Generelt

Jeg har funnet et skadet dyr - hva gjør jeg?
Skadde dyr skal bringes til nærmeste dyrlege. Spesifiser hvilket dyr det er snakk om lengre ned på liste.
Jeg har mistet mitt kjæledyr - hva gjør jeg?
Besøk Drammens Tidendes seksjon mistetfunnetoversikt der bortkomne dyr utlyses. Søk også på Nettkatten.no, Dyrenett.no, Finn.no og Dyrebar.no. Følg med i lokalavisen og heng opp lapper i nabolaget.
Jeg har funnet et dødt dyr - hva gjør jeg?
Drammen Dyreklinikk (tlf. 32 83 35 03) har eget mottak for døde dyr. Ring Politiet eller Viking som har døde dyr på fryserom. Det føres logg over innkomne dyr.

Katt

Jeg har mistet katten min - hva gjør jeg?
Drammens Tidende har opprettet en mistet/funnet-seksjon på sin nettavis mistetfunnetoversikt der mange bortkomne katter dukker opp. Som regel er det snakk om katter, men også andre dyr.
Jeg ønsker å omplassere min private katt - hva gjør jeg?
Tenk deg nøye om før du gjør dette. Kan det være noen kjente som kan overta ansvaret for den lille? Vi i Dyrebeskyttelsen Norge omplasserer ikke private katter. Om du ikke finner kjente som kan overta ansvaret, så annonser på nett eller i avis med bilde og beskrivelse av katten.
Jeg har funnet en skadet katt - hva gjør jeg?
Om mulig, ta med til dyrlege. Vi rykker ut om vi kan, og vi kan finne fosterhjem. Annonser etter eier. Eierløse katter kan vi ta regninga for. Ved avliving av hjemløs katt skal staten ta regninga.
Jeg har funnet en bortkommen katt - hva gjør jeg?
Om mulig - ta deg av katten selv, sjekk den for mikrochip, averter i avis og på nettet. Ta med bilde og en nøye beskrivelse. Prøv å finne fosterhjem om du ikke kan ta deg av katten selv. Send katten til dylegen for kastrering og chipping. Kattunger og gravide katter prioriteres.
En hjemløs/bortkommen katt dukker stadig opp der jeg bor - hva gjør jeg?
Dersom du er redd for at katten blir værende om du gir den mat, så tenk på dette: Uten deg sulter katten ihjel. Ta vare på katten, og prøv å finn ut om den har en eier.

Hund

Jeg ønsker å omplassere min private hund - hva gjør jeg?
Dersom vi har fosterhjem kan hunden midlertidig bo her.
Trofast - eget omplasseringsnettsted for hunder, tlf. 32 82 47 35.
Foreningen for Omplassering av Dyr (FOD), tlf. 22 61 30 31.
Jeg har sett en hund som har det vondt/blir mishandlet - hva gjør jeg?
Ring straks Mattilsynet på tlf. 06040.
Jeg har funnet en hund som er innestengt i bil - hva gjør jeg?
Ring politiet eller Mattilsynet på tlf. 06040. I nødstilfeller - slå inn ruta på bilen!

Kanin

Funnet eller mistet kanin:
Annonser i avis og på nett med bilde og beskrivelse. Om funnet så forsøk å finne fosterhjem via oss om du ikke kan ta deg av den selv.

Pinnsvin

Skadet eller i farlig område:
Ring Dagfinn Kolberg på tlf. 32 70 18 71 eller 994 75 234.

Fugler og ville dyr som er skadet

I Drammen:
Ring viltansvarlig i Drammen Kommune, Vidar Tandberg, på tlf. 970 11 564.
Utenfor Drammen:
Ring politi, lensmann eller viltnemnd.

Hester og andre gårdsdyr

Jeg ønsker å omplassere min private hest - hva gjør jeg?
Ring Nina Mjåtvedt på tlf. 928 39 746.
Andre henvendelser:
Ring Mattilsynet på tlf. 06040.

© 2010 Dyrebeskyttelsen Norge avd. Drammen og omland