Fjernadoptering

Når du fjernadopterer katt hos oss, støtter du oss med penger til mat, sand, veterinærbehandling, kastrering, ID/chip-merking mm. til en katt som trenger hjelp. Mange av kattene har opplevd mye trist, blitt forlatt, sultet og hatt en tøff tid ute alene. Nesten alle er et resultat av menneskelig svikt og likegyldighet. Disse kattene bor enten i fosterhjem, eller lever ute og blir passet på av noen av våre hjelpere fordi de er sky overfor mennesker.

Vi velger en katt til deg, og du vil få tilsendt et adopsjonsbevis med bilde og opplysninger om katten. Vi søker hele tiden permanente hjem til dyrene, og dersom din katt er så heldig å få et varig hjem, får du tildelt adopsjonsbevis for en ny katt.

Dersom du vil fjernadoptere en av våre katter, betaler du kr. 50 pr. måned (150,- i kvartalet).

Send oss en mail med navn og adresse og om du selv ordner giro ved autotrekk, eller vil ha tilsendt giro til: post(at)ddoo.no.

Du kan også sette penger direkte til oss på kontonr. 1638 07 45074 (husk å merke betalingen med "fjernadopsjon").

© 2010 Dyrebeskyttelsen Norge avd. Drammen og omland