Styret for 2021

Styreleder:

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer

Styremedlem:

Styremedlem:

Vara:

Vara:

Aud Vogt Johansen

Toril Ovnerud

Vibeke Oseth Gustavsen

Hege Gustavsen

Catrine Berg

Sandra Wallesen, kaninansvarlig

Kristine B. Tønnesen

Laila Stuanes

 

 

© 2010 Dyrebeskyttelsen Norge avd. Drammen og omland