Viktig informasjon om adopsjon!

Mange av dyrene vi adopterer bort, som ikke har vært i fosterhjem, har vært gjennom en strabasiøs tid, over kortere eller lengre periode — fysisk og psykisk. For oss er det dyret og dets hensyn som står i fokus.

Før du bestemmer deg for å skaffe deg et dyr, enten via oss, fra en oppdretter eller privat, ber vi deg om å tenke nøye gjennom følgende:

1. Har jeg TID til ett eller flere dyr?

Katten er selskapssyk, og dersom du har innekatt, anbefaler vi to, slik at de kan aktivisere hverandre, og holde hverandre med selskap når du ikke her hjemme. Kaninen er et kolonidyr og hunden er et flokkdyr.

2. Har jeg RÅD til et eller flere dyr?

Husk at alle dyr koster penger å ha, og trenger jevnlig tilsyn av veterinær, samt mange må vaksineres én gang pr år.

3. Har jeg noen til å passe på dyret/dyrene når jeg er bortreist?

Hvis nei, har jeg råd til å ha dyret(ene) på pensjonat? Husk i så fall å bestille plass i god tid!

4. Hva om noe skjer med meg?

Har jeg alliert meg med noen som kan overta ansvaret for mitt dyr og gi det hjemmet den/de fortjener?

5. Er jeg forberedt på å gi dyret et godt liv resten av dets naturlige levetid?

Katter kan leve 15-20 år, kaniner oftest 8-10 år. Når vi adopterer vekk dyr til nye hjem, SKAL det være for resten av dyrets naturlige levetid, ikke inntil det plutselig blir en endring i familien, og at dyret da blir en byrde for folk.

6. Har du sjekket deg for allergi?

Er det noen i din nærmeste familie som er sterkt allergiske? Dere skulle bare visst hvor mange fortvilede henvendelser vi mottar fra folk som har blitt allergiske, og som ikke lenger kan ha kjæledyret sitt... Det skal finnes en sprøyte mot allergi i USA, men den er ennå ikke godkjent i Norge så vidt vi vet (pr. juni 2002).

7. Har dyret ditt trygge utemuligheter?

Hvis nei, så bør du ha dyret inne, og da er ofte to dyr best. Dyret kan evt. venne seg til å gå i sele. Dyret bør da vennes til å være inne fra den er liten.

8. Kattunge eller voksen katt?

Mange ønsker seg kanskje en kattunge når de vurderer å skaffe seg katt. Husk at en kattunge vokser fort, og at den er voksen ganske snart. Det er viktig å vite at en kattunge ikke bør være alene mere enn noen få timer om dagen for ikke å føle seg ensom. En kattunge trenger trygghet og mye stimuli fra oss mennesker for å kunne danne den adferden vi ønsker at den skal ha.
Voksne katter trenger naturligvis også trygghet og rikelig kontakt med mennesker som koser og leker med den, men den takler bedre å være alene noen timer på dagen. En voksen katt er ferdig med å henge i gardinene og klore på møbler, og tar lettere et «nei for et nei». Voksne katter har rast fra seg og har en mere forutsigbar adferd — selv om alle katter er nysgjerrige. Velger man en voksen katt er det lettere å se dens personlighet og å finne en som passer for sin familie.
En kattunge skal gjennom mye utvikling — og selv om den vokser opp hos deg vet du lite om hvilken personlighet den vil få som voksen.

Når du har tenkt nøye gjennom disse punktene, og mener at du har det som trengs for å kunne tilby et trygt og godt hjem til en av våre hjemløse, så ta kontakt med oss, enten via e-post til post@ddoo.no eller som en melding til vår facebook side.

© 2010 Dyrebeskyttelsen Norge avd. Drammen og omland