Kaniner

Vi har kaniner til adopsjon
De kaninene vi har til adopsjon blir ikke lagt ut på hjemmesiden vår, da det krever en del oppdatering for å holde status og bilder vedlike. Ta kontakt med vår kaninansvarlige for raskest mulig svar. Hun kan nåes på facebook (Sandra Wallesen) eller på mail (s.walle@hotmail.com). For andre henvendelser kan vi kontaktes på vår mail post@ddoo.no
Alle kaniner hos oss adopteres ut med helsesjekk, kastrert og id-merket. Ved adopsjon inngår vi en kontrakt sammen med kaninen du velger. Ved å adoptere et dyr fra Dyrebeksyttelsen gir du et hjemløst dyr en ny sjanse i livet.
Vi følger Den store kaninboka og mattilsynets veileder ved krav til nye hjem ved adopsjon, bla:
Kaninene må ha fri tilgang til høy av god kvalitet og vann hver dag. I tillegg kan de få friskt gress, litt grønt og frukt/bær i små mengder. I tillegg skal de få en liten mengde anbefalt pellets som tilskudd av næring.
Vi ønsker att ny eier setter seg godt inn i hvordan kaniner skal ha det for å ha ett godt liv. Sjekk ut gjerne hva Mattilsynet sier om kaninhold og Den store kaninboka. Finnes også gode grupper på Facebook  (Den store kaninboka og feks Lykkelige kaniner)
Vi følger Den store kaninboka og Mattilsynets veileder som krever minimum en base på 2 meter x 3 meter, men anbefaler så stor plass som mulig og eventuelt frittgående inne da kaniner er meget renslige av seg og setter pris på stor plass.
Vi omplasserer ikke kaniner for att de skal bo i tradisjonelle bur. De må ha stor plass til å hoppe og løpe på.
Som utekanin krever vi et sikret område som gir tilgang på et isolert hus med varme. Området skal være sikret for at kaninen ikke kommer seg ut og rovdyr og uvedkommende ikke kan ta seg inn. De skal aldri være uten oppsyn om de luftes ved mindre sikring.
Ved adopsjon inngås en adopsjonskontrakt med omplasseringsgebyr for å dekke inn en liten andel av utgifter og for å kunne hjelpe flere kaniner i nød.

Adopsjonsgebyret dekker en liten del av de utgiftene vi har til kastrering og mickrochipping av kaninene – samt andre nødvendige veterinærutgifter.
Adopsjonsgebyr for en voksen kanin er kr. 600,–. For kaniner under 1 år; kr. 800,-

   

© 2010 Dyrebeskyttelsen Norge avd. Drammen og omland